Direktoratet for byggkvalitet

Logo direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. Direktoratet fører for eksempel tilsyn med at byggevareforretninger (f.eks. Maxbo) og store produsenter (f.eks. Glava) produserer og forhandler byggevarer som har forsvarlige egenskaper. Hensikten med å stille krav til de enkelte produktene er å sikre at byggverket som helhet skal tilfredsstille de kravene til sikkerhet, helse, miljø osv. som plan- og bygningsloven stiller.

Kontakt oss