Forbrukertilsynet

Forbrukertilsnet skal, ut fra hensyn til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og standard kontraktsvilkår er i samsvar med markedsføringsloven. Ombudet skal forebygge og stoppe ulovlig markedsføring og urimelige kontrakter.

Kontakt oss