Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for å utforme og iverksette norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.
Departementet har ansvaret for overordnet styring og kontroll av virksomheten til de etatene som er underlagt Forsvarsdepartementet. Som en del av den utøvende statsmakten fører departementet tilsyn med virksomheten til etatene.

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysninger – hvor finner jeg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer fra den tilsendte betalingsblanketten når du betaler. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 tegn. Dersom siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.


  Mangler du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Når du betaler fra land utenfor Norge, må du betale til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Kontakt oss