Helseklage

Logo Helseklage

Helseklage er et nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Helseklage behandler erstatningskrav i forbindelse med skader som du får under behandling i det offentlige og det private helsevesenet. Helseklage behandler klager på bestemmelser som er gjort av Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Klagebehandlingen i Helseklage er gratis.

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysninger – hvor finner jeg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer fra den tilsendte betalingsblanketten når du betaler. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 tegn. Dersom siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.


  Mangler du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Når du betaler fra land utenfor Norge, må du betale til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Kontakt oss