Husbanken

Logo til husbanken

Husbanken skal bidra til et velfungerende boligmarked ved å utvikle og formidle kunnskap om boligsektoren, og ved å finansiere boliger gjennom bostøtte, lån og tilskudd

Kontakt oss