Justervesenet

Logo Justervesenet

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet.
Justervesenet har ansvaret for at Norge har måleteknisk infrastruktur som både
har nasjonal og internasjonal tillit.

Kontakt oss