Kartverket

Kartverkets viktigste oppgave er å etablere og administrere en nasjonal infrastruktur av geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon. Kartverket er landets tinglysingsmyndighet.
Dette gjøres gjennom nært administrasjonssamarbeid med kommuner, store offentlige geodataprodusenter og brukere. Statens kartverk organiserer og leder dette samarbeidet.

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysninger – hvor finner jeg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer fra den tilsendte betalingsblanketten når du betaler. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 tegn. Dersom siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.


  Mangler du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Når du betaler fra land utenfor Norge, må du betale til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Kontakt oss