Konkurransetilsynet

logo konkurransetilsynet

Konkurransetilsynets hovedoppgave er å håndheve konkurranseloven. Det betyr at Konkurransetilsynet kan gripe inn mot oppkjøp og fusjoner som avgrenser konkurransen vesentlig. Tilsynet kan på eget grunnlag også vurdere offentlige ordninger og reguleringer og påpeke konkurranseavgrensende effekter.

Kontakt oss