Kulturrådet

Logo Kulturrådet

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Norsk kulturråd forvalter ulike støtteordninger hvor det kan søkes om støtte fra Norsk kulturråd. Dersom tildelte midler ikke benyttes som avtalt, kan Norsk kulturråd kreve beløpet tilbakebetalt.

Kontakt oss