Lånekassen

Lånekassen deler ut stipend og lån til elever og studenter i Norge og til norske studenter som tar utdanning over hele verden.

Lånekassen er underlagt Kunnskapsdepartementet, som fastsetter forskriftene for tildeling av utdanningsstøtte og tilbakebetaling av studielån.

Relaterte spørsmål og svar

 • Innkreving av studielån - hvem skal jeg kontakte?

  Du kan henvende deg til oss om:

  • Betalingsavtaler
  • Trekk i lønn eller trygd
  • Pant
  • Konkurs
  • Gjeldsordning
  • Innkreving i utlandet
  • Ettergivelse, på grunn av økonomiske problemer.


  Vær oppmerksom på at det er forskjell på oppsagt og permanent overført studielån.
  Om studielånet ditt er oppsagt har du fremdeles mulighet til å få det tilbake til Lånekassen, og du har rettighetene dine i behold. Derfor skal du ta kontakt med Lånekassen om du har spørsmål som gjelder rettigheter på studielån.

  Er studielånet permanent overført til oss, har du mistet rettighetene dine og vi har overtatt all innkreving.

Kontakt oss