Luftfartstilsynet

Logo Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i all norsk sivil luftfart.

Luftfartstilsynet har ansvaret for å innføre og tilpasse nasjonalt og internasjonalt regelverk og lager forskrifter for norsk luftfart. De fører også tilsyn med at aktørene i norsk luftfart overholder regelverket. For å sikre dette fører de tilsyn med blant annet flyselskaper, flyverksteder, flyskoler, luftfartøy, sertifikatinnehavere, lufthavner og landingsplasser for helikoptre.

Kontakt oss