Norsk senter for utviklingsarbeid (Norec)

Logo Norec

Norsk senter for utviklingsarbeid (Norec) er en del av den statlige utviklingspolitikken og driver med gjensidig utveksling. Oppdraget er å legge til rette for gjensidig læring og utvikling i virksomheter og lokalsamfunn. Norec gir økonomisk støtte til organisasjoner og bedrifter som ønsker å utveksle medarbeidere med en annen organisasjon. Norec het inntil 1.1.2019 Fredskorpset

Kontakt oss