NRK-lisensavdelingen

NRK har i oppgave å lage et bredt medietilbud for alle som bor i Norge. Det er bygd på norsk språk og kultur. NRK finansierer dette tilbudet gjennom lisensavgift.

NRK-lisensavdelingen krever inn lisensen for NRK. Hvis du ikke betaler lisensen til Lisensavdelingen, overtar vi innkrevingen, det påløper da ekstra omkostninger.

Relaterte spørsmål og svar

  • Betalingsutsettelse eller avdrag på NRK-lisensen?

    Du kan ikke få betalingsutsettelse eller avdrag på NRK-lisens.
    Når kravet er kommet til oss er det gått til tvangsinnkreving.

    Hvis du ikke betaler kravet i sin helhet, tar vi  utlegg i lønn, trygd eller andre formuesgoder.

  • Uenig i krav om NRK-lisens?

    Du kan sende en klage med begrunnelse til oss. Vi sender denne videre til NRK-lisensavdelingen.

    Vi stanser ikke innkrevingen under klagebehandlingen.

Kontakt oss