NRK-lisensavdelingen

NRK har i oppgave å lage et bredt medietilbud for alle som bor i Norge. Det er bygd på norsk språk og kultur. NRK finansierer dette tilbudet gjennom lisensavgift.

NRK-lisensavdelingen krever inn lisensen for NRK. Hvis du ikke betaler lisensen til Lisensavdelingen, overtar vi innkrevingen, det påløper da ekstra omkostninger.

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsutsettelse eller avdrag på NRK-lisensen?

  Du kan ikke få betalingsutsettelse eller avdrag på NRK-lisens.
  Når kravet er kommet til oss er det gått til tvangsinnkreving.

  Hvis du ikke betaler kravet i sin helhet, tar vi  utlegg i lønn, trygd eller andre formuesgoder.

 • Har betalt NRK-lisensen - likevel fått krav?

  Sjekk først om betalingen du har gjort gjelder en annen termin enn det kravet du har fått nå. 

  Vær oppmerksom på at NRK selv sender ut lisenskrav to ganger i året.
  Vi sender ut lisenskrav som tidligere ikke er betalt inn til NRK.

  Det er vanlig å forveksle den løpende lisensen som NRK sender ut selv, med de misligholdte lisensene vi sender ut.

 • Uenig i krav om NRK-lisens?

  Du kan sende en klage med begrunnelse til oss. Vi sender denne videre til NRK-lisensavdelingen.

  Vi stanser ikke innkrevingen under klagebehandlingen.

 • Ikke TV i bruk – likevel fått krav om NRK-lisens?

  Du må kontakte NRK lisensavdelingen.

  Telefon: 75 12 27 10

  Adresse:
  NRK - Lisensavdelingen,
  8607 Mo i Rana.

  Eller gå til NRK-Lisenskontoret.

Kontakt oss