Pasientreiser HF

logo pasientreiser

Pasientreiser HF ble opprettet i mai 2009. Foretaket eies av de fire regionale helseforetakene.

Foretaket er etablert for å oppfylle de regionale helseforetakenes «sørge for»-ansvar på pasientreiseområdet. Pasientreiser HF har ansvar for teknologiutvikling og systemforvaltning av pasientreiser med og uten rekvisisjon. Videre har virksomheten en service- og støttefunksjon og ivaretar administrative og merkantile fellesoppgaver og samordningsoppgaver for helseforetakene. 

Kontakt oss