Politiet

Politi- og lensmannsetaten består av Politidirektoratet, 12 politidistrikt og de syv særmyndighetene til politiet (Utrykningspolitiet (UP), Kripos, Økokrim, Politiets Utlendingsenhet (PU), Politiets data- og materielltjeneste (PDMT), Politihøgskolen (PHS) og Grensekommissariatet).

Politiets hovedoppgave er å sikre trygghet, lov og orden, forhindre og forebygge straffbare handlinger og etterforske lovbrudd. Vi krever inn mange forskjellige krav fra Politiet.

Relaterte spørsmål og svar

Kontakt oss