Skatt Øst

Logo Skatt Øst

Skatt Øst er en region under Skattedirektoratet. Fra 1. januar 2016 overtok Skatt Øst ansvaret for innkrevingen av blant annet årsavgift for kjøretøy, fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Dersom du ikke betaler årsavgiften for kjøretøy til Skatt Øst, så overtar vi innkrevingen. Det påløper ekstra kostnader når vi overtar innkrevingen.

Relaterte spørsmål og svar

Kontakt oss