Sysselmannen på Svalbard

Sysselmannen er miljøvernmyndighet for Svalbard og har ansvaret for politidistriktet Svalbard, i tillegg til en rekke tjenester som er underlagt ulike etater på fastlandet.

Kontakt oss