Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Logo Tilsynsrådet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere. Tilsynsrådet utsteder også alle typer tillatelser til å utøve advokat-/rettshjelpvirksomhet.

Kontakt oss