Oppdaterte opplysninger

Folkeregistrerte adresser

Vi har tilgang til folkeregisteret og "vasker" adresseopplysningene jevnlig for å sikre at utsendelser i størst mulig grad når mottageren.

I tillegg har vi har selv utviklet systemet "Sivert" som sikrer at vi kan arbeide svært effektivt med innkreving.

Nattlig søk etter formuesgoder - "vaskemaskinen" SIVERT

SIVERT er et system for «vask» av misligholdte krav mot ulike typer registre, den såkalte «vaskemaskinen» hos oss på Statens innkrevingssentral. Disse systemene spiller sammen med basissystemer hos oss gjennom et integrert Web-basert grensesnitt.

SIVERT har muligheter for å hente data fra bankene, myndigheter som gir produksjonstilskudd, rettighetsorganisasjoner, Verdipapirregisteret, registre over småbåter og motorvogner, eiendomsregistre, skipsregistrene, luftfartøyregistrene, borettslag og Brønnøysundregistrene (ulike registre). I tillegg kommer Arbeidstaker/Arbeidsgiver-registeret og trygderegistre i NAV.

Statens innkrevingssentral har en omfattende elektronisk kommunikasjon med flere virksomheter, herunder EVRY (som bl.a. drifter ulike registre), Politiet, Brønnøysundregistrene, Statistisk sentralbyrå, DnB, Skattedirektoratet, Statens lånekasse for utdanning, NAV-trygd med flere. For det meste foregår kommunikasjonen i sanntid over sikkert nett, mens det i noen tilfeller også drives «manuell» filoverføring.

 

 

228 kravtyper
44 oppdragsgivere
15 departement