Fakturering

Vi kan ta jobben fra A til Å.
Det betyr at vi kan ta hele jobben fra fakturering, purring, og i siste instans tvangsinnkreving dersom kravet ikke er betalt inn. Det gjør det også enklere for den som skylder penger og for deg som vår oppdragsgiver.

Fakturering til oppdatert adresse

Vi fakturerer så snart kravet er registrert og til hvilken forfallsdato som er ønskelig. Hvis dere har egne ønsker om hva fakturaen skal inneholde, kan dette skreddersys. Om kravet har solidarskyldnere vil vi også følge dette opp i innkrevingen. Vi kan innvilge og administrere betalingsavtaler som avdrag og utsettelse med skyldner. Fordi vi har tilgang til folkeregisteret og "vasker" adresseopplysningene jevnlig sørger vi for at dine utsendelser i størst mulig grad når mottageren.

Purring

Når forfallsdato er passert, vil vi sende ut purring til skyldner. Dere kan selv bestemme eventuelle liggedager etter forfall, forsinkelsesrenter m.v.


Vi har mest frivillig innkreving
Mange forbinder nok oss med tvangsinnkreving, men over halvparten av det vi krever inn, er frivillig innkreving.

Vi er svært effektive og årlig krever vi inn krav for ca 3,8 milliarder. Vår løsningsprosent var i 2012 på 30 %. For hver tusenlapp vi krever inn er det driftskostnader på ca kr 63,50.

228 kravtyper
44 oppdragsgivere
15 departement