Rapporter

Vi tilbyr standard rapporter og avstemming i forbindelse med innkrevingsoppdraget.

Rapportene legges ut på vår nettside og kan hentes der umiddelbart etter at de er produsert. Rapportene blir lagret i 5 år på nettsiden.

Rapportering gjennomføres etter reglene om regnskapsføring i staten (Bestemmelser om økonomistyring i staten).

228 kravtyper
44 oppdragsgivere
15 departement