Regnskap

Hvordan ønsker dere å regnskapsføre?

 

  • Resultat

Resultat av innkreving kan:

 - regnskapsføres direkte i statsregnskapet på kapittel og post
 - remitteres (utbetales) til oppdragsgiver.

 

  • Statens regler

 Regnskapsføring og avstemming gjennomføres etter reglene om regnskapsføring i staten (bestemmelser om økonomistyring i staten).

 

 

228 kravtyper
44 oppdragsgivere
15 departement