§ SI-loven

Enklere å bruke SI

SI-loven gjør det enklere for dere som statlig oppdragsgiver å bruke SI til å kreve inn krav. Tidligere måtte det en lovendring til for at SI kunne overta innkreving av nye kravtyper. Ved innføring av SI-loven er det tilstrekkelig at nye kravtyper inntas i SI-forskriften. SI-forskriften gir en samlet oversikt over alle kravtyper som SI har til innkreving.

Nytt - vi kan også skattemotregne

Nytt med SI-loven er at vi kan motregne i skyldners krav på skatt til gode eller avgift og foreta tvangsdekning av penger som er sikret i skyldners bankkonto. Vi kan også kreve at Småbåtregisteret gir oss opplysninger om båter som tilhører skyldner.

SI-loven
SI-forskriften

228 kravtyper
44 oppdragsgivere
15 departement