Servicesenter

SISS, vårt servicesenter

Fra kl. 09.00 til 15.00. håndterer SISS daglig ca 1100 henvendelser på vegne av våre oppdragsgivere. Vår førstelinje er bredt sammensatt for å håndtere alle som ringer med best mulig grad av service og bidra til innkrevingen.

Vår servicegrad var i 2013 på 69,2 % besvart innen 60 sekunder.
SIs mål er å bli best på kundeservice i Norge og vi jobber kontinuerlig for å nå våre mål.

228 kravtyper
44 oppdragsgivere
15 departement