Tvangsinnkreving

Vi kan tilby hele innkrevingsprosessen som omfatter fakturering, purring og tvangsinnkreving.

Dersom kravet ikke blir betalt etter faktura og purring, kan vi sette i gang tvangsinnkreving. Dette betyr at vi søker etter inntekt og formue som skyldner måtte ha og så ta pant i formuesgoder eller trekk i lønn eller trygd.

Private og firma

Vi kan tvangsinnkreve både private skyldnere, men også firmaer.

Effektive datasystemer avdekker formuesgoder hver eneste natt

Vi har selv utviklet systemet "Sivert" som sikrer at vi kan arbeide svært effektivt med innkreving.

SIVERT er et system for «vask» av misligholdte krav mot ulike typer registre, den såkalte «vaskemaskinen» hos oss på Statens innkrevingssentral. Disse systemene spiller sammen med basissystemer hos oss gjennom et integrert Web-basert grensesnitt.

SIVERT har muligheter for å hente data fra bankene, myndigheter som gir produksjonstilskudd, rettighetsorganisasjoner, Verdipapirregisteret, registre over småbåter og motorvogner, eiendomsregistre, skipsregistrene, luftfartøyregistrene, borettslag og Brønnøysundregistrene (ulike registre). I tillegg kommer Arbeidstaker/Arbeidsgiver-registeret og trygderegistre i NAV.

Statens innkrevingssentral har en omfattende elektronisk kommunikasjon med flere virksomheter, herunder Ergo Group (som bl.a. drifter ulike registre), Politiet, Brønnøysundregistrene, Statistisk sentralbyrå, DnB, Skattedirektoratet, Statens lånekasse for utdanning, NAV-trygd med flere. For det meste foregår kommunikasjonen i sanntid over sikkert nett, mens det i noen tilfeller også drives «manuell» filoverføring.

 

 

228 kravtyper
44 oppdragsgivere
15 departement