Årsrapport

Statens innkrevingssentral har siden 1.januar 2011 ført virksomhetsregnskap etter periodiseringsprinsippet, i tillegg til kontantregnskapet.

Rad med reoler