Arbeidsoppgaver

SI er en etat underlagt Skatteetaten. Vår oppgave er å kreve inn ulike krav på vegne av statlige oppdragsgivere. For tiden krever vi inn flere kravtyper på vegne av disse oppdragsgiverne.

Hvordan innkrevingen skal skje er regulert i flere ulike lover, forskrifter og instrukser.

I klagesaker ved tvangsfullbyrdelse er Helgeland tingrett overordnet instans.