Samle kravene mine i en betalingsordning?

Du kan logge deg inn på «Din side», der kan du innvilge deg selv en betalingsavtale på flere krav.

Noen krav prioriteres foran andre etter lov eller forskrift,  og må betales først på. Andre har vi ikke anledning til å dele opp i avdrag. Du vil få informasjon underveis i nettsiden hvis kravene ikke kan legges i en avtale. 

Kontakt oss