Faktura fra politiet - klarer du ikke å betale kravet innen fristen?

Du må vente litt før du tar kontakt med oss eller prøver selvbetjeningen på denne fakturaen.

Fra du ble ilagt kravet av politiet (fikk papirgiroen), så tar det 6-8 uker før den kommer inn i vårt system.
Vi har derfor ikke noe krav å behandle før kravet er kommet til oss.

Når kravet er registrert inn hos oss
Da sender vi ut en ny faktura til deg (det koster deg ikke noe ekstra at du venter på vår første faktura til deg).
KID-nummeret på denne kan du bruke til å lage deg avdragsplan eller en utsettelse på kravet. Du finner selvbetjeningen på forsiden.

Kontakt oss