Tilkjent penger i en erstatningssak?

Vi tar kontakt med deg når erstatningskravet er registrert hos oss. Du vil da få tilsendt informasjon om videre saksgang. Oversendelsen av erstatningskravet fra politiet kan ta noe tid.

Er du skadet ved en straffbar handling som har preg av vold eller tvang kan du ha krav på å få forskuttert erstatningen fra staten (voldsoffererstatning). Mer informasjon om dette finner du på nettsidene til Kontoret for voldsoffererstatning.

Vi har ikke anledning til å forskuttere erstatningsbeløpet.

Kontakt oss