Søke om å få slettet/ettergitt krav?

For å søke om ettergivelse eller sletting av krav, kan du sende søknad med begrunnelse og dokumentasjon til oss.

Mer om sletting av krav.

Kontakt oss