Foretak slettet/konkurs - krav mot solidaransvarlige?

Når et selskap går konkurs eller blir slettet, blir de som er ansvarlig (solidar) for kravet krevd for selskapets gjenstående krav.

Kontakt oss