Solidarisk ansvarlig for forsinkelsesgebyr?

Det innebærer at du og de andre styremedlemmene er helt eller delvis ansvarlig for samme krav.

Selskapet er ansvarlig for å betale et slikt gebyr. Betaler ikke selskapet, kreves styret i selskapet for kravet. Når èn betaler inn, avskrives samme beløp på de andre. Betaler èn hele kravet, avskrives hele kravet for de andre.

Kontakt oss