Betalingsopplysninger – hvor finner jeg det?

Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
Bruk KID-nummer fra den tilsendte betalingsblanketten når du betaler. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 tegn. Dersom siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.


Mangler du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

Når du betaler fra land utenfor Norge, må du betale til:
IBAN NO98 7694 0512 057
BIC (SWIFT) DNBANOKK

Adresse:
DNB
PB 1600 Sentrum
NO-0021 OSLO.

Kontakt oss