Hvor stort er et rettsgebyr?

Rettsgebyret er fra og med 01.01.22 kr 1223,-.

Kontakt oss