Feil KID-nummer?

Dersom du får melding om at KID-nummer er feil kan dette ha flere årsaker:

  • Tegn mangler - KID-nummeret har enten 15 eller 23 tegn. Hvis det siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.
  • Faktura fra Politiet - KID-nummeret står på en faktura du fikk fra Politiet. Det tar 3-6 uker før dette registreres inn i vårt system og da tildeles den et nytt KID-nummer. Hvis du vil lage avdrag, utsette eller betale med kort på nettsiden vår, må du vente til du får faktura fra oss med nytt KID-nummer.
  • Krav som ikke er lov å dele opp/utsette - KID-nummeret du bruker tilhører et krav som ikke kan deles opp i avdrag eller utsettes
  • Du har mer enn ett krav - Du kan ha andre krav som må inngå samtidig i betalingsordningen, du må da logge deg på for å få avdrag eller utsettelse.

Kontakt oss