Jeg har gjeldsordning, men har likevel fått krav fra SI

Årsaken kan være at kravet ikke ble registrert i gjeldsordningen da den ble opprettet. Du har mulighet til å be om endring i gjeldsordningen for å få med slike krav.

Nye krav som du har fått etter at gjeldsordningen ble inngått, må betales utenom ordningen.

Kontakt oss