Klage på krav - men innkrevingen stopper ikke?

En klage stanser ikke innkrevingen.
Det er først ved en eventuell avgjørelse om at klagen din skal tas til følge at innkrevingen stopper.

Kontakt oss