Betalingsutsettelse eller avdrag på NRK-lisensen?

Du kan ikke få betalingsutsettelse eller avdrag på NRK-lisens.
Når kravet er kommet til oss er det gått til tvangsinnkreving.

Hvis du ikke betaler kravet i sin helhet, tar vi  utlegg i lønn, trygd eller andre formuesgoder.

Kontakt oss