Uenig i krav om NRK-lisens?

Du kan sende en klage med begrunnelse til oss. Vi sender denne videre til NRK-lisensavdelingen.

Vi stanser ikke innkrevingen under klagebehandlingen.

Kontakt oss