Slippe tvangssalg - betale avdrag?

Du vil ikke kunne få en slik ordning etter at vi har begjært tvangssalg.

For å slippe tvangssalg må du betale hele kravet.

Kontakt oss