Dere har tatt pant i huset mitt, men jeg har ikke krav hos dere ?

Vi kan ta pant i eiendom når den som står som eier av boligen har ubetalte krav hos oss. Det  er derfor viktig når du overtar en bolig, at skjøtet blir tinglyst over på rett person. Hvis ikke, kan du risikere å måtte stå til ansvar overfor en gjeld som ikke er din.

 

Kontakt oss