Kan SI ta skattepengene selv om jeg har en betalingsavtale?

Ja, vi kan ta skattepengene (skattemotregne) selv om du har en betalingsavtale med oss.
Dette fordi loven gir oss anledning til å innkreve ekstra midler som skyldner får.

Kontakt oss