Kan jeg sone istedenfor å betale kravet?

Bøter skal betales dersom du har økonomisk evne til det. Du kan ikke selv velge å sone istedenfor å betale en bot.

Kontakt oss