Avdrag/utsettelse i stedet for å sone?

Når vi har sendt anmodning om soning til politiet, er det politiet du skal forholde deg til. Vi kan ikke innvilge noen betalingsavtale når kravet er overført til politiet.

Kontakt oss