Avdragsordning i stedet for utleggsforretning?

Når det er holdt ei utleggsforretning er kravet gått til tvangsinnkreving.
Da kan du ikke lenger få en avdragsavtale på kravet.

Du kan likevel sende dokumenterte opplysninger om dine inntekter og utgifter til oss slik at vi kan vurdere saken din ut fra de opplysninger du legger fram. Du skal ha igjen penger til livsopphold etter trekk i lønn eller trygd.

Kontakt oss