Ekstra omkostninger ved en utleggsforretning?

Når vi tar utlegg i lønn/trygd (trekk i lønn/trygd) eller utleggspant (pant i formuesgoder), må du ikke betale omkostninger eller gebyrer for dette.

Omkostningene kommer først i de tilfellene vi må be om tvangssalg av formuesgoder (for eksempel konto, verdipapirer eller eiendom) vi har tatt pant i. Omkostninger ved tvangssalg kan være betydelige.

Kontakt oss