Utleggsforretning, hva betyr det?

I en utleggsforretning beslutter vi om det du skylder skal kreves inn ved utleggstrekk eller utleggspant, eller begge deler.

  • Utleggstrekk betyr trekk i lønn eller trygd. Du blir da trukket et bestemt beløp hver måned direkte av arbeidsgiveren din eller av NAV.
  • Utleggspant betyr pant i formuesgoder, for eksempel fast eiendom, bankkonti eller verdipapir. Vi kan da be om tvangssalg av formuesgodet det er tatt pant i.

Kontakt oss