Betalingsutsettelse eller avdrag på årsavgiften på motorvogn?

Du kan ikke få betalingsutsettelse eller avdrag på årsavgiften, kravet er kommet til oss for tvangsinnkreving.
Vi tar utlegg i lønn, trygd eller andre formuesgoder dersom du ikke betaler.

Kontakt oss