Endre beløp og forfallsdato på en eFaktura?

Du kan endre beløp, forfallsdato og hvilken konto som skal belastes.

Hvis du flytter forfallsdato til senere enn den opprinnelige,  eller du reduserer beløpet på en eFaktura - må du avtale endringene med oss først slik at kravet ditt ikke blir misligholdt.

Blir kravet misligholdt, vil du få purring og gebyr i tillegg.

Kontakt oss